Category: Energiebedrijven

Energiebedrijven Die Het Internet Gebruiken Om De Besparen

No Comments

Energiebedrijven proberen in toenemende mate gebruik te maken van Internet of Things (IoT) -technologieën om de impact van hun activiteiten op het milieu te beheren en te minimaliseren. Dit is een belangrijke bevinding van een onafhankelijke studie in opdracht van het wereldwijde mobiele satellietbedrijf Inmarsat, dat vond dat het monitoren van veranderingen in het milieu de grootste motor is van de technologie in de energiesector. Zo ook grote speler budget energie in Nederland. Ze proberen met deze technologie besparingen te realiseren.

Interview Van 100 Energiebedrijven Uit De Hele Wereld

Marktonderzoeksspecialist Vanson Bourne interviewde 100 energiebedrijven uit de hele wereld als onderdeel van Inmarsats The Future of IoT in Enterprise. Het stelde vast dat het monitoren van het milieu de primaire motor is achter IoT-adoptie in de sector; aangehaald door meer dan de helft (51%) van de respondenten, in plaats van ‘het identificeren van kostenbesparingsmogelijkheden’ (47%) en ‘monitoring van klantbetrokkenheid’ (44%).

Duurzaamheid Verbeterd As Gevolg Van Verbruik

Bovendien verklaarde 44 procent van de respondenten dat ze hun ecologische duurzaamheid al hadden verbeterd als gevolg van hun gebruik van IoT, en nog eens 36 procent verwacht dit in de toekomst te doen, wat de effectiviteit van de technologie op dit gebied aangeeft.In een reactie op de bevindingen zei Phil Meyers, Vice-President bij Inmarsat Enterprise: “De energie-industrie is wereldwijd de grootste netto-bijdrager aan de uitstoot van broeikasgassen, en hoewel ze de afgelopen jaren grote vooruitgang heeft geboekt om de uitstoot te verminderen, blijft er veel werk aan de winkel. Energiebedrijven komen onder toenemende druk van regelgevers, pressiegroepen en het grote publiek om dit probleem aan te pakken, en het is duidelijk dat velen op zoek zijn naar nieuwe technologieën, zoals IoT, om de duurzaamheid van hun activiteiten te vergroten en hun ecologische voetafdrukken te verminderen.

Bij Transmissie En Distributie Gaat Energie Veroren

“Energie die verloren gaat bij de transmissie en distributie van brandstof is een gebied waarop we een aantal belangrijke en onmiddellijke verbeteringen konden zien. In de VS is de olie- en gasindustrie verantwoordelijk voor het jaarlijks lekken van ongeveer 1 miljoen ton methaan in het milieu, wat net zoveel bijdraagt ​​aan de uitstoot van broeikasgassen als 5,6 miljoen auto’s. Door IoT-sensoren in te zetten, kunnen energiebedrijven automatisch de gasdistributie optimaliseren om de druk in hun netwerken te beheren en lekkage tot een minimum te beperken.

Categories: Energiebedrijven